Prawo wewnętrzne

  1. Statut II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (15 września 2022)
  2. Program Wychowawczo Profilaktyczny (14 września 2023)
  3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (15 września 2022)
  4. Regulamin korzystania z Dziennika Elektronicznego
  5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (marzec 2020)
    1. SU: Procedura głosowania przez przedstawiciela
  6. Zasady wystawiania oceny z zachowania
  7. Zasady uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej (15 września 2020)
  8. Regulamin wyboru przedmiotów i rekrutacji do programu Matury Międzynarodowej (15 września 2020)

Metryka

Rejestr zmian

Rozwiń